OBAVIJEST - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

NN 128/2015 (25.11.2015.), OBAVIJEST - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Klasa: 351-01/15-05/03

Urbroj: 517-06-1-2-2-15-27 od 12. XI. 2015. (656)

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2

IBRD zajam br. 7640/HR

OBAVIJEST

o rezultatu nadmetanja prema Pozivu na podnošenje ponuda za nabavu i dostavu IT (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II. faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora – Br. MENP/M-G-1.

1. U sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (IBRD zajam br. 7640/HR) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisalo je nadmetanje za podnošenje ponuda za nabavu i dostavu IT (LOT 1) i oceanografske (LOT 2) opreme za Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II. faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora Br. MENP/M-G-1, koji je objavljen 25. rujna 2015. (br. 103/2015) u Narodnim novinama br. 99/13 (br. poziva MENP/M-G-1).

2. Nadmetanje za nabavu robe provedeno je metodom i postupcima domaćeg nadmetanja (National Competitive Biding — NCB) utvrđenim u smjernicama Svjetske banke: »Nabava na temelju IBRD zajmova i IDA kredita« (svibanj 2004. godine, revidirano u listopadu 2006. godine i svibnju 2010. godine) te je bio otvoren za sve prihvatljive ponuditelje kako je utvrđeno smjernicama.

3. Nazivi svih ponuditelja koji su dostavili ponude s ponuđenim cijenama kao što su pročitane prilikom otvaranja ponuda su sljedeće:

Ponuditelj: Komteh d.o.o., Josipa Zorića 39, Dugo Selo.

Cijena ponude s PDV-om: 1.342.000,00 kuna

4. Rezultati ocjene ponuda:

Ponuda tvrtke Komteh d.o.o ne sadrži odstupanja od traženih tehničkih specifikacija te udovoljava svim ostalim traženim kriterijima.

5. Naziv uspješnog ponuditelja s cijenom, trajanjem i kratkim prikazom opsega dodijeljenog ugovora su sljedeći:

Naziv uspješnog ponuditelja: Komteh d.o.o., direktor Darko Skočir, Dugo Selo.

Iznos ugovora: 1.342.000,00 kn (milijun tri stotine četrdeset i dvije tisuće kuna i nula lipa) – iznos s PDV-om

Trajanje ugovora: 45 dana

Opseg dodijeljenog ugovora: nabava i dostava oceanografske opreme za sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja u okviru II. faze Programa praćenja stanja Jadranskog mora.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel. +385 1 3717-242

Telefaks: +385 1 3717-135.

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode