OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 19/2016 (2.3.2016.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-17/16 od 25. II. 2016. (782)

Na temelju članka 81. Zakona o državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13 i 82/15), Državno sudbeno vijeće objavljuje

OGLAS

za mjesto predsjednika:

Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

Županijskog suda u Zagrebu

Županijskog suda u Varaždinu

Trgovačkog suda u Osijeku

Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Općinskog suda u Osijeku

Općinskog suda u Zadru

Trgovačkog suda u Varaždinu

Prekršajnog suda u Osijeku.

Kandidat za predsjednika suda može biti sudac iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjet za imenovanje na dužnost predsjednika suda, da u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Narodnim novinama podnesu prijavu na oglas.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis,

2. program rada,

3. uvjerenje suda o obnašanju sudačke dužnosti (u izvorniku ili ovjerenom presliku),

4. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (u izvorniku ili ovjerenom presliku), ne starije od 6 mjeseci.

Prijava se s priloženim ispravama i dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje podnosi Državnom sudbenom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb, s naznakom: »Imenovanje predsjednika suda«.

Nepravodobne, nepotpune te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku/ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati će na razgovor biti pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora objavom na internetskoj stranici Državnoga sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće