OGLAS - Državno sudbeno vijeće

NN 19/2016 (2.3.2016.), OGLAS - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-18/16 od 25. II. 2016. (800)

Državno sudbeno vijeće, na temelju članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13 i 82/15), objavljuje

OGLAS

za imenovanje:

1 suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske – građanski odjel

1 suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

2 suca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

1 suca Županijskog suda u Zagrebu – građanski odjel.

Kandidati za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske moraju ispunjavati uvjete iz članka 51. stavka 4. Zakona o Državnom sudbenom vijeću dok kandidati za suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske te suca županijskog suda moraju ispunjavati uvjet iz članka 51. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete da u roku od 15 dana od objave ovog oglasa u Narodnim novinama, podnesu prijavu Državnom sudbenom vijeću, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za natječaj«.

Prijavi je potrebno priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske

3. potvrdu pravosudnog tijela da radi kao pravosudni dužnosnik najmanje 8 godina

4. potvrdu nadležnog tijela da je radio kao pravosudni dužnosnik, odvjetnik, javni bilježnik najmanje 15 godina, odnosno potvrdu nadležnog tijela da kao sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit ima najmanje 15 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ili potvrdu da kao ugledni pravnik, s položenim pravosudnim ispitom, ima najmanje 20 godina radnog iskustva te dokaze o stručnom radu na određenom pravnom području i stručnim te znanstvenim radovima

5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

6. diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava

7. svjedodžbu ili uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji podnose prijavu za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a obnašaju pravosudnu dužnost, prijavi su dužni priložiti dokaz pod točkom 1., 2., 4. i 5.

Kandidati koji podnose prijavu za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a ne obnašaju pravosudnu dužnost, prijavi su dužni priložiti dokaze pod točkom 1., 2., 4., 5., 6. i 7.

Kandidati koji podnose prijavu za suca županijskog i/ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske te Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske prijavi su dužni priložiti dokaz pod točkom 1., 2., 3. i 5.

Isprave koje je kandidat dužan priložiti potrebno je dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Nepravovremene, nepotpune prijave te prijave kod kojih natječajna dokumentacija nije priložena u izvorniku ili ovjerenom presliku neće se razmatrati.

Kandidati koji su dužni pristupiti pisanoj provjeri znanja bit će pozvani na pisano testiranje najmanje 8 dana prije pisane provjere znanja objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća, čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

Kandidati koji će ostvariti pravo pristupa razgovoru bit će pozvani najmanje 8 dana prije održavanja razgovora, objavom na internetskoj stranici Državnog sudbenog vijeća.

Državno sudbeno vijeće