PONIŠTENJE DIJELA OGLASA - Državno sudbeno vijeće

NN 23/2016 (16.3.2016.), PONIŠTENJE DIJELA OGLASA - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU – 17 /16-2 od 10. III. 2016. (954)

U smislu članka 81. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13 i 82/15), Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA

za mjesto predsjednika:

Prekršajnog suda u Osijeku objavljenog u Narodnim novinama broj 19/16 od 2. ožujka 2016.

Državno sudbeno vijeće