PONIŠTENJE DIJELA OGLASA - Državno sudbeno vijeće

NN 30/2016 (6.4.2016.), PONIŠTENJE DIJELA OGLASA - Državno sudbeno vijeće

Broj: OU-18/16-4 od 31. III. 2016. (1243)

U smislu odredbe članka 53. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (Narodne novine broj, 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15), Državno sudbeno vijeće objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA OGLASA

za imenovanje 1 suca Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljenog u Narodnim novinama broj 19/16 od 2. ožujka 2016.

Državno sudbeno vijeće