IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 45/2016 (13.5.2016.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-15-030 (205)

Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere 06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja«, podmjere 6.3., »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine broj 42/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«.

U natječaju za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 46/2015) i Izmjene natječaja za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« (Narodne novine 76/2015) (u daljnjem tekstu: Natječaj) na temelju Odluke (klasa: 320-01/16-01/162; urbroj: 525-08/0520-16-1 od 9. svibnja 2016. točka 4. stavak 1. Natječaja se mijenja i sada glasi:

»Sredstva javne potpore iznose ukupno 16.860.000 eura u kunskoj protuvrijednosti«.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju