IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 57/2016 (21.6.2016.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

57 21.06.2016 IZMJENA NATJEČAJA

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-16-067 od 20. VI. 2016. (266)

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

U Prilogu II. dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu za operaciju 8.6.2. briše se točka 2. točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju točke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju