OBUSTAVA JAVNOG NATJEČAJA - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

NN 58/2016 (24.6.2016.), OBUSTAVA JAVNOG NATJEČAJA - Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Klasa: 112-07/16-02/03

Urbroj: 517-03-1-1-16-4 od 21. VI. 2016. (2501)

Na temelju članka 50.b stavka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), ministar zaštite okoliša i prirode donosi odluku o

OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA

I. Obustavlja se postupak javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i prirode, klasa: 112-07/16-
-02/03, urbroj: 517-03-1-1-16-1 od 21. lipnja 2016. godine, objavljen u Narodnim novinama broj 57 od 21. lipnja 2016. godine i Biletenu broj 119. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb od 21. lipnja 2016. godine.

II. Postupak provedbe javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti.

III. Ova odluka objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.mzoip.hr/) i web-stranici Ministarstva uprave (http://uprava.gov.hr/).

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode