ODLUKA - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

NN 86/2016 (26.9.2016.), ODLUKA - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa: 023-01/16-01/09

Urbroj: 2117/1-17-16-03 od 20. IX. 2016. (3985)

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko--neretvanske županije na svojoj 28. sjednici održanoj 20. rujna 2016. godine donijelo je

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za radno mjesto ravnatelj u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije – 1 izvršitelj na mandatno vrijeme od 4 godine (klasa: 112-01/16-01/05, urbroj: 2117/1-17-16-01) od 29. lipnja 2016., objavljen u Narodnim novinama 1. srpnja 2016. (NN 60/16).

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije