NN 59/2017 (21.6.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

    (2892)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

1. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (probni rok 6 mjeseci):

1.1. Java programer/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist i 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje informacijskih sustava odnosno web i serverskih aplikacija baziranih na Java programskom jeziku i relacijskim bazama podataka te rad s korisnicima sustava i aplikacija.

Uvjeti:

– sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili sličnog informacijsko-komunikacijskog tehnološkog usmjerenja (razina 7 HKO)

– aktivno znanje engleskog jezika.

Znanja i kompetencije:

– poželjno je iskustvo u razvoju informacijskih sustava baziranih na programskom jeziku Java i relacijskim bazama podataka kao i iskustvo u izradi web-aplikacija.

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Dodatni uvjet za radno mjesto informatičar – savjetnik:

– 1 godina radnog staža.

Prijave se primaju do 5. 7. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sis@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.2. tehnički suradnik na održavanju uređaja i zgrade (probni rok 2 mjeseca).

Poslovi obuhvaćaju:

– poslove održavanja i popravaka električnih instalacija (razvodni ormari, mrežno napajanje, neprekidno napajanje – UPS, agregatsko napajanje)

– druge servisne i zanatske poslove iz domene održavanja poslovne zgrade (kontrola i održavanje rada kotlovnice, sustava centralnog grijanja, sustava klimatizacije, kanalizacijskog sustava, sustava vatrozaštite, sustav protuprovalne zaštite, nadgledanje odgovarajućeg funkcioniranje električne opreme, uređenje okoliša zgrade Srca i sl.).

Uvjeti:

– srednja stručna sprema tehničkog usmjerenja (električar, elektroinstalater, elektrostrojar, završen 4. stupanj)

– stručna znanja za održavanje opreme, odgovornost i pouzdanost, komunikacijske vještine, sposobnost rada u timu, prilagodljivost i motivacija za učenjem i stjecanjem novih znanja, vozačka dozvola B-kategorija, rad u 3 smjene

– prednost je položen stručni ispit za rukovatelja centralnim grijanjem i termoventilacijom.

Prijave se primaju do 29. 6. 2017. putem elektroničke pošte na adresu posao-szp@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2. zapošljavanje na određeno vrijeme (probni rok 6 mjeseci):

2.1. Linux sistem administrator (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar.

Poslovi obuhvaćaju održavanja i unapređenja Linux poslužitelja i sustava koji se na njima temelje.

Uvjeti:

– sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili sličnog informacijsko-komunikacijskog tehnološkog usmjerenja (razina 7 HKO)

– aktivno znanje engleskog jezika.

Poželjna znanja i kompetencije:

– iskustvo u sistemskom održavanja Linux poslužitelja (konfiguriranje potrebnih funkcionalnosti, sigurnosnih mehanizama, ugađanje performansi, izrada instaliranje programskih paketa, nadzor sustava)

– iskustvo u sistemskom održavanju servisa (DNS, mail, web, LDAP, Radius, baze podataka MySQL i PostgreSQL)

– iskustvo u programskim jezicima potrebnim za sistemsko održavanje poslužitelja (Bash, Perl, Python).

Prednost kod zapošljavanja imati će kandidati koji imaju:

– osnovno znanje o sustavima za nadzor i detekciju anomalija (Zabbix, Nagios, OSSEC)

– osnovno znanje o sustavima za upravljanje konfiguracijom poslužitelja (Cobbler, Puppet)

– osnovno znanje o računalnim klasterima s visokom dostupnošću (HA).

Prijave se primaju do 5. 7. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-srs@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2.2. informatičar – voditelj projekata u Centru za e-učenje (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust).

Radno mjesto obuhvaća poslove podrške korisnicima u primjeni i korištenju tehnologija i alata e-učenja u obrazovnom procesu, izradu obrazovnih sadržaja za e-učenje (priprema priručnika, održavanje tečajeva, konzultacije) te druge operativne poslove u Centru za e-učenje

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– 1 godina mirovinskog staža

– poznavanje alata za e-učenje, posebno Mahara i Moodle

– završena pedagoška grupa predmeta i iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poznavanje osnovnih principa instrukcijskog dizajna.

Prijave se primaju do 5. 7. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2.3. informatičar – savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž).

Radno mjesto obuhvaća aplikacijsko i sistemsko programiranje za potrebe implementacije alata za e-učenje, sudjelovanje u izradi i provedbi tečajeva iz područja web-tehnologija, baza podataka i osnova programiranja te korisnički podršku.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– 1 godina mirovinskog staža

– poznavanje alata za e-učenje, posebno Mahara i Moodle

– iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poželjno iskustvo u programiranju s programskim jezicima PHP i JavaScript

– poželjna završena pedagoška grupa predmeta.

Prijave se primaju do 5. 7. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar