NN 123/2017 (12.12.2017.), PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA - Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Klasa: 112-01/17-03/2

Urbroj: 387-02-17-8 od 4. XII. 2017.    (5943)

Na temelju odluke o poništenju dijela natječaja, Agencija za sigurnost željezničkog prometa objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA
JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama broj 102 od 18. listopada 2017. godine u dijelu koji se odnosi na prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme:

UPRAVA ZA POSLOVE INSPEKCIJE

2. inženjer specijalist (za inspekcijski nadzor elektroenergetskog podsustava).

Agencija za sigurnost
željezničkog prometa