NATJEČAJ - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

NN 103/2016 (11.11.2016.), NATJEČAJ - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta:

– informatičar – specijalist za područje informatičkog obrazovanja odraslih, 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni i roditeljski dopust), probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto obuhvaća poslove organizacije i održavanja informatičkih tečajeva, rad s predavačima i rad na izradi novih tečajeva.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike ili sličnog usmjerenja (razina 7HKO)

– dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti

– razvijene sposobnosti za pisano i usmeno izražavanje, sklonost timskom radu, samostalnost u obavljanju poslova, odgovornost, kreativnost, spremnost za daljnje stručno usavršavanje i proaktivan pristup radu

– uz prijavu kandidati obavezno trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju, a poželjno je da se prijavi prilože i eventualni radovi (nastavni materijali, priručnici, stručni članci i drugo) iz područja informatičkog obrazovanja odraslih

Poželjna stručna znanja i iskustva:

– završena pedagoška grupa predmeta za nastavnike iz područja informatike, položen stručni ispit i radno iskustvo na sličnim poslovima

– poznavanje osnovnih koncepata online učenja.

Mogućnosti:

– neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

– rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima

– rad u timovima unutar sveučilišne informatičke i edukacijske ustanove

– intenzivne kontakte s kolegama u Srcu i drugim stručnjacima na Sveučilištu, konstantno usavršavanje na području ICT (u Hrvatskoj i inozemstvu).

Prijave se primaju u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Sveučilišni računski centar
Sveučilišta u Zagrebu

(4857)