NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 105/2016 (16.11.2016.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta:

– stručni referent (m/ž), 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rok 2 mjeseca.

Radno mjesto stručni referent (m/ž) obuhvaća sljedeće poslove:

– evidentiranje, skladištenje, knjiženje te knjigovodstveno i materijalno usklađivanje opreme i dugotrajne imovine, te vođenje skladišta opreme

– blagajničko poslovanje

– izrada ponuda i izlaznih računa

– komunikacija i dostava dokumentacije i materijala ovlaštenim i suradnim institucijama iz navedenih područja poslovanja.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog ili sličnog usmjerenja (Razina 4.2 HKO-a)

– vozačka dozvola B-kategorije

– engleski jezik.

Poželjna stručna znanja i iskustva:

– poznavanje rada na računalu (MS Office)

– prethodno iskustvo na sličnim poslovima predstavlja prednost.

Mogućnosti: kontinuirano stručno usavršavanje iz područja računovodstva i financija.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-szp@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar