ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

NN 113/2016 (7.12.2016.), ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Klasa: 112-05/16-01/18

Urbroj: 381-14-05/152-16-17 od 5. XII. 2016.(5334)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 98 od 26. listopada 2016. godine u dijelu:

– točka 1. za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica za validaciju zahtjeva u Odsjeku za validaciju zahtjeva u Odjelu za odobravanje lijekova, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana i

– točka 2. za radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode