NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 116/2016 (14.12.2016.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

(5462)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta:

– informatičar/ka za Microsoftove operacijske sustave i aplikacije, sustave virtuali­zacije poslužitelja i diskovne sustave, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto informatičar/ka – voditelj/ica projekata obuhvaća sljedeće poslove: održavanje Microsoftovih operacijskih sustava i aplikacija, održavanje sustava za virtualizaciju poslužitelja, održavanje diskovnih spremišta i spremišnih mreža (SAN).

Uvjeti radnog mjesta:

– stručna sprema: VSS (sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij elektrotehnike, računarstva ili sličnog informacijsko-komunikacijskog tehnološkog usmjerenja)

– godine radnog iskustva: 1

– strani jezik: aktivno znanje engleskog jezika

– dobro razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, samostalnost u obavljanju poslova, inicijativa i sistematičan pristup radu.

Poželjna stručna znanja i iskustva:

– poznavanje sistemskog održavanja poslužitelja s operacijskim sustavima Microsoft Windows Server

– poznavanje administracije osobnih računala s operacijskim sustavima Microsoft Windows

– poznavanje administracije Microsoft aplikacija (SharePoint, SQL, Exchange, Lync, ...)

– poznavanje tehnologija i iskustvo u održavanju sustava za virtualizaciju poslužitelja (vmware vSphere, Microsoft Hyper-V, ...)

– poznavanje tehnologija i iskustvo u održavanju diskovnih spremišta i spremišnih mreža (SAN, NAS, SDS, ...).

Što nudimo:

– neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

– rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima

– rad u timovima unutar sveučilišne informatičke i edukacijske ustanove

– intenzivne kontakte s kolegama u Srcu i drugim stručnjacima na Sveučilištu, kontinuirano usavršavanje na području ICT (u Hrvatskoj i inozemstvu).

Prijave se primaju do 5. 1. 2017. elektroničkom poštom na adresu: posao-ssis@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu kandidati obavezno trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar