JAVNI POZIV - Vlada RH

NN 122/2016 (28.12.2016.), JAVNI POZIV - Vlada RH

(342)

Vlada Republike Hrvatske objavljuje

JAVNI POZIV

za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije.

1. Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine broj 96/2001), Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (u daljnjem tekstu: Hina), i to: jednog člana iz reda zaposlenih u Hini te tri člana iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka.

2. Za člana Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.

3. Na temelju prispjelih prijava na ovaj javni poziv, Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskome saboru imenovanje četiri člana Upravnog vijeća Hine. Mandat člana/ice Upravnog vijeća je četiri godine.

4. Prijave, uz koje je obvezno priložiti životopis i izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u smislu točke 2. ovoga javnog poziva, preslik diplome, potvrdu o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te eventualno druge dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovoga javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od objave javnog poziva, na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, 10000 Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: »Prijava kandidata za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije«.

Vlada Republike Hrvatske