NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 5/2017 (18.1.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

(185)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta:

– informatičar u Centru za e-učenje (m/ž), 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto informatičar – specijalist obuhvaća poslove izrade multimedijskih sadržaja i obrazovnih on-line materijala, poslove vezane uz podršku korisnicima u korištenju tehnologija i alata e-učenja te izradu obrazovnih sadržaja za e-učenje (priprema priručnika, držanje tečajeva, konzultacije).

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij infor­matičkog, grafičkog ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– znanje i iskustvo u izradi multimedijskih sadržaja (alati Flash i Captivate) i on-line materijala

– poznavanje i iskustvo u radu s internetskim tehnologijama

– od kandidata se očekuju razvijene komunikacijske i organizacijske vještine odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje i proaktivan pristup radu.

Poželjna stručna znanja i iskustvo:

– poželjno poznavanje alata za e-učenje, posebno sustava Moodle

– poželjno predavačko iskustvo.

Što nudimo:

– neposredan rad s najnovijim i najnaprednijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama

– rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima

– rad u timovima unutar sveučilišne informatičke i edukacijske ustanove

– intenzivne kontakte s kolegama u Srcu i drugim stručnjacima na Sveučilištu,

kontinuirano usavršavanje na području ICT (u Hrvatskoj i inozemstvu).

Prijave se primaju u roku od 15 dana od ob­jave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-sou@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijavu kandidati obavezno trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar