NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode Zagreb

NN 21/2017 (10.3.2017.), NATJEČAJ - Agencija za lijekove i medicinske proizvode Zagreb

    (1129)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. stručni/a suradnik/ica za informatičke poslove u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij informatike,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu,

– komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima.

2. viši/a informatički/a referent/ica u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatike,

– poznavanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

3. stručni/a suradnik/ca za poslove servisiranja NRL-a u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

4. stručni/a suradnik/ica za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,

– znanje engleskog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

5. viši/a administrativni/a referent/ica za poslove SEP-a u Tajništvu SEP-a – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, probni rad 90 dana.

Uvjeti radnog mjesta:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih, biotehničkih, tehničkih ili društvenih znanosti,

– znanje engleskog jezika,

– organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

– poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik diplome najviše završene škole,

– preslik uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak –
ne starije od 6 mjeseci,

– preslik identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),

– dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: »Za natječaj za radno mjesto_________________________«.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Zagreb