NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 39/2017 (21.4.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

    (1899)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. informatičar – voditelj projekata za računalne HPC klastere (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto obuhvaća sljedeće poslove:

– projektiranje, uspostava i održavanje hardverskih komponenata, operacijskih sustava i posredničkih sustava računalnih klastera za potrebe naprednog računanja

– suradnja s i integracija nacionalnih resursa u međunarodne infrastrukture za napredno računanje (EGI, PRACE, EUDAT, EOSC).

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– 1 godina radnog staža

– engleski jezik

– iskustvo u sistemskom održavanju Linux poslužitelja (konfiguriranje potrebnih funkcionalnosti, sigurnosnih mehanizama, ugađanje performansi, izrada i instaliranje programskih paketa, nadzor sustava).

Prednost kod zapošljavanja imat će kandidati koji imaju:

– iskustvo na navedenim ili sličnim poslovima

– iskustvo u radu s računalnim klasterima za zahtijevno računanje (HPC), programskim okolinama za klastere (CUDA, MPI) i raspodijeljenim datotečnim sustavima (BeeGFS, GlusterFS, Lustre).

Prijave se primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-srs@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz prijave kandidati obavezno trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju.

2. informatičar – voditelj projekata u Centru za e-učenje (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto obuhvaća poslove vezane uz podršku korisnicima u primjeni i korištenju tehnologija i alata e-učenja u obrazovnom procesu, izradu obrazovnih sadržaja za e-učenje (priprema priručnika, održavanje tečajeva, konzultacije) te druge operativne poslove u Centru za e-učenje.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– 1 godina formalnog radnog staža

– poznavanje alata za e-učenje, posebno sustava Moodle i Mahara

– završena pedagoška grupa predmeta i iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poznavanje osnovnih principa instrukcijskog dizajna

– od kandidata se očekuju razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje i proaktivan pristup radu.

Prijave se primaju u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-sou@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

3. informatičar – savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), probni rok 6 mjeseci.

Radno mjesto obuhvaća aplikacijsko i sistemsko programiranje za potrebe implementacije alata za e-učenje, sudjelovanje u izradi i provedbi tečajeva iz područja web-tehnologija, baza podataka i osnova programiranja te korisničku podršku.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– 1 godina formalnog radnog staža

– poznavanje alata za e-učenje, posebno sustava Moodle i Mahara

– iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poželjno iskustvo u programiranju s programskim jezicima PHP i JavaScript

– poželjna završena pedagoška grupa predmeta

– od kandidata se očekuju razvijene komunikacijske i organizacijske vještine odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje i proaktivan pristup radu.

Prijave se primaju u roku od 15 dana od ob­jave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-sou@srce.hr ili na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar