NATJEČAJ - Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Rijeka

NN 50/2017 (26.5.2017.), NATJEČAJ - Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Rijeka

    (171)

Na temelju Pravilnika o sportskom ribolovu na moru, članak 16. stavak 1., Hrvatski savez za sportski ribolov na moru raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata sredstvima iz 2016. godine (drugi dio):

1. izrada programa i edukacija mladeži u osnovama sportskog udičarenja i podvodnog ribolova

2. akcije čišćenja mora i obale

3. monografija Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru – prikupljanje materijala, priprema za tisak – podvodni ribolov od nastanka pa do danas.

Ukupan iznos za projekte od točke 1. do 3. iznosi 520.000,00 kn.

Na natječaj za projekt pod točkom 1. mogu se prijaviti udruge članice Saveza.

Zahtjev za financiranje projekta obavezno mora sadržavati po 2 kopije sljedećeg:

a) detaljan opis projekta u kojem je jasno vidljivo da će sredstva biti utrošena isključivo za namjenu navedenih točaka;

b) točan iznos sredstava (troškovnik po stavkama) potreban za realizaciju predloženog projekta;

c) vrijeme trajanja realizacije;

d) životopis odgovorne osobe (voditelj projekta);

e) ostale podatke u vezi s projektom.

Zahtjeve za financiranje pod točkom 1. dostavljati na propisanom obrascu – javni natječaj 2016.(2) koji možete pronaći na stranici www.hssrm.hr.

Zahtjevi se primaju isključivo pisano u roku od 20 dana od objave na adresu: Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Matije Gupca 2A, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – financiranje projekta 2016. (drugi dio)«.

Zakašnjeli i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

S odabranim ponuđačima sklopit će se ugovor.

Hrvatski savez za sportski
ribolov na moru, Rijeka