ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

NN 59/2017 (21.6.2017.), ODLUKA O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA - Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Klasa: 112-05/17-01/11

Urbroj: 381-14-05/132-17-53 od 20. VI. 2017.    (2941)

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa objavljenog u Narodnim novinama broj 47 od 17. svibnja 2017. godine, za radno mjesto objavljeno pod točkom 2. »stručni/a suradnik/ica za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana.«.

Agencija za lijekove i
medicinske proizvode