IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 67/2017 (12.7.2017.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-17-136    (222)

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016.), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« u Narodnim novinama broj 45/16 (u daljnjem tekstu: Natječaj).

1. U točki 4. Natječaja stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 53.500.000,00 HRK.«

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju