NATJEČAJ - Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Rijeka

NN 73/2017 (26.7.2017.), NATJEČAJ - Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Rijeka

    (245)

Na temelju Pravilnika o sportskom ribolovu na moru, članak 16. stavak 1., Hrvatski savez za sportski ribolov na moru raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata sredstvima iz 2017. godine:

1. izrada programa i edukacija mladeži u osnovama sportskog udičarenja i podvodnog ribolova.

2. akcije čišćenja mora i obale

3. umjetni grebeni 2. faza – batimetrijska i geološka istraživanja te izvedbeni projekt.

Ukupan iznos za projekte od točke 1. do 3. iznosi 400.000,00 kn.

Na natječaj za projekt pod točkom 1. mogu se prijaviti udruge članice Saveza.

Zahtjev za financiranje projekta obavezno mora sadržavati po 2 kopije sljedećeg:

a) detaljan opis projekta u kojem je jasno vidljivo da će sredstva biti utrošena isključivo za namjenu u već navedenim točkama;

b) točan iznos sredstava (troškovnik po stavkama) potreban za realizaciju predloženog projekta;

c) trajanje realizacije;

d) životopis odgovorne osobe (voditelj projekta);

e) ostale podatke u vezi s projektom.

Zahtjeve za financiranje pod točkom 1. dostavljati na propisanom obrascu – javni natječaj 2017. koji možete pronaći na stranici www.hssrm.hr.

Zahtjevi se primaju isključivo pisano u roku od 20 dana od objave na adresu: Hrvatski savez za sportski ribolov na moru, Matije Gupca 2A, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj – financiranje projekta 2017.«

Zakašnjeli i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u obzir.

S odabranim ponuđačima sklopit će se ugovor.

Hrvatski savez za sportski
ribolov na moru, Rijeka