NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 78/2017 (9.8.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

    (3686)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnoga računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

1. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme (probni rok 6 mjeseci):

1.1. Java programer/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist i 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje informacijskih sustava odnosno web i serverskih aplikacija baziranih na Java programskom jeziku i relacijskim bazama podataka te rad s korisnicima sustava i aplikacija.

Uvjet: završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

Znanja i kompetencije:

– poželjno je iskustvo u razvoju informacijskih sustava baziranih na programskom jeziku Java i relacijskim bazama podataka kao i iskustvo u izradi web-aplikacija.

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Dodatni uvjet za radno mjesto informatičar – savjetnik: 1 godina radnog staža.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sis@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.2. frontend developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik.

Poslovi obuhvaćaju: održavanje i razvoj korisničkih sučelja za web-aplikacije i web-stranice; usklađivanje postojećih web-stranica i web-aplikacija prema standardima Srca; predlaganje i poduzimanje mjera za unapređenje korisničkih iskustava (UX) na sustavima i aplikacijama Srca.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– 1 godina radnog staža.

Znanja i kompetencije:

– poznavanje HTML-a, CSS-a, JavaScripta

– iskustvo u radu s Drupalom

– poznavanje PHP-a

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-spk@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.3. web-programer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik.

Poslovi obuhvaćaju: održavanje, administracija i razvoj novih funkcionalnosti u sustavu za e-uče­nje Srca te izrada tehničke dokumentacije i podrška korisnicima; razvoj novih modula za sustave Moodle i Mahara; integracija sustava za e-učenje s drugim sustavima Srca kao i javnim servisima (npr. sustav e-Građani); održavanje, administracija i razvoj novih funkcionalnosti u sustavu za prijavu na učioničke tečajeve Srca; održavanje, administracija i razvoj Kataloga e-kolegija u sustavu visokog obrazovanja u RH.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– 1 godina radnog staža.

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP i/ili JavaScript programskog jezika

– poželjno je poznavanje sustava Moodle i Mahara

– poželjno poznavanje Laravel frameworka

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.4. aplikativac/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje aplikativnih rješenja iz područja digitalnih repozitorija, naprednih podatkovnih usluga i kolaboracijskih alata.

Uvjet: završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO).

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP ili Java programskog jezika

– poželjno je iskustvo u radu s programskom podrškom za digitalne repozitorije, Drupal CMS-om i/ili Apache SOLR-om

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-spps@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.5. aplikativac/developer (m/ž) –1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje moderne autentikacijske i autorizacijske infrastrukture AAI@EduHr.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO).

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP ili Java programskog jezika

– poželjno je poznavanje middleware tehnologija

– poželjno je poznavanje autentikacijskih i autorizacijskih tehnologija te iskustvo u radu sa sustavima elektroničkih identiteta

– poželjno je poznavanje SAML, OpenId ili oAuth standarda te Radius protokola i 802.1x standarda

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-spps@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2. za zapošljavanje na određeno vrijeme (probni rok 6 mjeseci):

2.1. informatičar – savjetnik u Centru za e-učenje (m/ž).

Radno mjesto obuhvaća aplikacijsko i sistemsko programiranje za potrebe implementacije alata za e-učenje, sudjelovanje u izradi i provedbi tečajeva iz područja web-tehnologija, baza podataka i osnova programiranja te korisničku podršku.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– 1 godina radnog staža

– poznavanje alata za e-učenje, posebno Mahara i Moodle

– iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poželjno iskustvo u programiranju s programskim jezicima PHP i JavaScript

– poželjna završena pedagoška grupa predmeta.

Prijave se primaju do 23. 8. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz sve prijave kandidati trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju.

Više informacija na poveznici www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar