NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 94/2017 (20.9.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

    (4295)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnoga računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012), ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

1. za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

1.1. Java programer/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist i 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik, probni rok 6 mjeseci.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje informacijskih sustava odnosno web i serverskih aplikacija baziranih na Java programskom jeziku i relacijskim bazama podataka te rad s korisnicima sustava i aplikacija.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– za radno mjesto informatičar – savjetnik 1 godina radnog staža.

Znanja i kompetencije:

– poželjno je iskustvo u razvoju informacijskih sustava baziranih na programskom jeziku Java i relacijskim bazama podataka kao i iskustvo u izradi web-aplikacija.

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu

– napredno poznavanje engleskog jezika

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sis@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.2. aplikativac/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist, probni rok 6 mjeseci

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje moderne autentikacijske i autorizacijske infrastrukture AAI@EduHr.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO).

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP ili Java programskog jezika

– poželjno je poznavanje middleware tehnologija

– poželjno je poznavanje autentikacijskih i autorizacijskih tehnologija te iskustvo u radu sa sustavima elektroničkih identiteta

– poželjno je poznavanje SAML, OpenId ili oAuth standarda te RADIUS protokola i 802.1x standarda

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu

– napredno poznavanje engleskog jezika.

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-spps@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.3. aplikativac/developer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – specijalist, probni rok 6 mjeseci.

Poslovi obuhvaćaju razvoj i održavanje aplikativnih rješenja iz područja digitalnih repozitorija, naprednih podatkovnih usluga i kolaboracijskih alata.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO).

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP ili Java programskog jezika

– poželjno je iskustvo u radu s programskom podrškom za digitalne repozitorije, Drupal CMS-om i/ili Apache SOLR-om

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-spps@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.4. web-programer (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu informatičar – savjetnik.

Poslovi obuhvaćaju: održavanje, administracija i razvoj novih funkcionalnosti u sustavu za e-učenje Srca te izrada tehničke dokumentacije i podrška korisnicima; razvoj novih modula za sustave Moodle i Mahara; integracija sustava za e-učenje s drugim sustavima Srca kao i javnim servisima (npr. sustav e-Građani); održavanje, administracija i razvoj novih funkcionalnosti u sustavu za prijavu na učioničke tečajeve Srca; održavanje, administracija i razvoj Kataloga e-kolegija u sustavu visokog obrazovanja u RH.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– 1 godina radnog staža.

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP i/ili JavaScript programskog jezika

– poželjno je poznavanje sustava Moodle i Mahara

– poželjno poznavanje Laravel frameworka

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu

– napredno poznavanje engleskog jezika.

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

1.5. viši tehničar u centru za e-učenje (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu viši tehničar, probni rok 3 mjeseca.

Poslovi obuhvaćaju održavanje, administraciju i razvoj novih funkcionalnosti sustava za e-učenje Srca te izradu tehničke dokumentacije; održavanje, administraciju i razvoj novih funkcionalnosti aplikacije Merlin Mobile – mobilne aplikacije za sustav za e-učenje Merlin; poslove vezane uz proceduru otvaranja e-kolegija na sustavima za e-učenje te podršku korisnicima u radu sa sustavima za e-učenje koje koristi Centar za e-učenje te pripremu i održavanje tečajeva vezano uz alate i tehnologije e-učenja koje koristi Centar za e-učenje.

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja računarstva, informatike ili sličnog usmjerenja (razina 6 HKO).

Znanja i kompetencije:

– poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitekture

– poznavanje PHP i/ili JavaScript programskog jezika

– poželjno je poznavanje sustava Moodle i Mahara

– poželjno poznavanje Laravel frameworka

– razvijene komunikacijske vještine za rad s korisnicima i rad u timu.

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2. zapošljavanje na određeno vrijeme (probni rok 6 mjeseci)

2.1. informatičar – savjetnik u centru za e-učenje (m/ž) – 1 izvršitelj na radnom mjestu Informatičar – savjetnik.

Radno mjesto obuhvaća aplikacijsko i sistemsko programiranje za potrebe implementacije alata za e-učenje, sudjelovanje u izradi i provedbi tečajeva iz područja web-tehnologija, baza podataka i osnova programiranja te korisnički podršku.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike, računarstva ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– 1 godina radnog staža.

Znanja i kompetencije:

– napredno poznavanje engleskog jezika

– poznavanje alata za e-učenje, posebno Mahara i Moodle

– iskustvo u održavanju tečajeva ili nastave

– poželjno iskustvo u programiranju s programskim jezicima PHP i javaScript

– poželjna završena pedagoška grupa predmeta.

Prijave se primaju do 4. 10. 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-sou@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Uz sve prijave kandidati trebaju dostaviti životopis i preslik diplome ili uvjerenja o završenom diplomskom studiju.

Više informacija na poveznici www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar