NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

NN 99/2017 (6.10.2017.), NATJEČAJ - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

    (4613)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

– djelatnik/ica na helpdesku/korisničkoj podršci, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, probni rok 2 mjeseca.

Radno mjesto višeg tehničara obuhvaća poslove Helpdeska za ISVU koordinatore i ostale ISVU korisnike, edukacija ISVU koordinatora i ostalih korisnika, Helpdesk za Mozvag korisnike.

Opći uvjeti:

– SSS

– engleski jezik.

Ostali uvjeti:

– dobre govorne i pisane komunikacijske vještine

– dobro poznavanje rada na računalu

– sklonost timskom radu i radu s korisnicima.

– prednost je poznavanje sustava visokog obrazovanja (ili kroz iskustvo rada na sveuči­lištu ili kroz osobno iskustvo studiranja na sveučilištu), kao i prethodno iskustvo rada na helpdesku.

Prijave se primaju do 18. listopada 2017. godine elektroničkom poštom na adresu posao-isvu@srce.hr ili poštom na adresu: Josipa Marohnića 5, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar