OGLAS - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

NN 100/2017 (11.10.2017.), OGLAS - Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Klasa: 370-06/17-01/1

Urbroj: 356-01/17-2 od 11. X. 2017.    (296)

Na temelju članka 19., stavka 2., Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN), u ime Republike Hrvatske, objavljuje

OGLAS

o prestanku subvencioniranja kredita.

Subvencioniranje stambenih kredita za 2017. godinu, sukladno odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prestaje zaključno s 13. listopada 2017. godine.

Zahtjevi zaprimljeni u APN-u do 13. listopada 2017. godine do 16 sati, razmatrat će se prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama