IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

NN 106/2017 (31.10.2017.), IZMJENA NATJEČAJA - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

Urbroj: 343-0100/01-17-145 od 30 X. 2017.    (366)

Na temelju članka 24. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/2016), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

IZMJENU NATJEČAJA

za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« u Narodnim novinama broj 55/16 i 57/16 (u daljnjem tekstu: Natječaj).

1. U točki 4. Natječaja stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 52.451.000,00 HRK.«

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju