NATJEČAJ - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

NN 10/2018 (31.1.2018.), NATJEČAJ - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

    (512)

Na temelju odredbe članka 31. stavka 1. točke v) Statuta Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, odredbe članka 12. Pravilnika o radu i odredbe članka 25. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) ravnatelj Sveučilišnog računskog centra Srce raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje:

1. linux sistem i administrator (m/ž)

Radno mjesto informatičar – savjetnik obuhvaća poslove sistemskog održavanja Linux poslužitelja

– radni odnos na neodređeno vrijeme, probni rok 6 mjeseci.

Uvjeti:

– razina 7 HKO-a (VSS)

– sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili sličnog informacijsko-komunikacijskog tehnološkog usmjerenja)

– 1 godina radnog iskustva

– aktivno znanje engleskog jezika.

Poželjna znanja i kompetencije:

– iskustvo u sistemskom održavanja Linux poslužitelja (konfiguriranje potrebnih funkcionalnosti, sigurnosnih mehanizama, ugađanje performansi, izrada i instaliranje programskih paketa, nadzor sustava)

– iskustvo u sistemskom održavanju servisa (DNS, mail, web, LDAP, Radius, baze podataka MySQL i PostgreSQL)

– iskustvo u programskim jezicima potrebnim za sistemsko održavanje poslužitelja (Bash, Perl, Python)

– dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti, samostalnost u obavljanju poslova, sklonost usvajanju novih znanja, inicijativa i kreativnost te sklonost timskom radu.

Prednost kod zapošljavanja imat će kandidati koji imaju:

– osnovno znanje o sustavima za nadzor i detekciju anomalija (Zabbix, Nagios, OSSEC)

– osnovno znanje o sustavima za upravljanje konfiguracijom poslužitelja (Cobbler, Puppet)

– osnovno znanje o računalnim klasterima za zahtjevno računanje (HPC), programskim okolinama za klastere (CUDA, MPI) i raspodijeljenim datotečnim sustavima (BeeGFS, GlusterFS, Lustre).

Prijave se primaju u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, elektroničkom poštom na adresu posao-hpc@srce.hr ili poštom na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

2. aministrator baza podataka/DevOps (m/ž)

Radno mjesto informatičar – savjetnik podrazumijeva svakodnevne poslove s IBM Informix bazama podataka na posebnim poslužiteljima, nadzor i nadogradnju, optimiranje, izradu kopija, testiranje i sl. DevOps poslovi se prije svega odnose na rad s alatima Jenkins, Jira, Maven, GitLab.

Uvjeti:

– razina 7 HKO-a (VSS)

– sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij računarstva ili sličnog informacijsko-komunikacijskog tehnološkog usmjerenja)

– 1 godina radnog iskustva

– aktivno znanje engleskog jezika.

Znanja i kompetencije:

– poznavanje SQL jezika

– poznavanje relacijskih baza podataka

– poznavanje načina rada sustava za upravljanje bazama podataka

– poznavanje Linuxa, shell naredbi i skriptiranja

– poznavanje osnova programiranja (tijek programa, ponavljanja, grananja)

Prednost kod zapošljavanja predstavljaju dodatna znanja:

– poznavanje Java programskog jezika

– poznavanje Mavena ili Gradlea

– poznavanje Jenkinsa ili nekog drugog CI alata

– poželjno je poznavanje Spring Frameworka i Spring Boota.

Prijave se primaju u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu posao-croris@srce.hr ili na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

3. informatičar u Centru za e-učenje (m/ž

Radno mjesto informatičar – specijalist obuhvaća poslove izrade multimedijskih sadržaja i obrazovnih on-line materijala, poslove vezane uz podršku korisnicima u korištenju tehnologijama i alatima e-učenja te izradu obrazovnih sadržaja za e-učenje (priprema priručnika, držanje tečajeva, konzultacije)

– radni odnos na određeno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust), probni rok 6 mjeseci

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, grafičkog ili sličnog usmjerenja (razina 7 HKO)

– napredno poznavanje engleskog jezika

– znanje i iskustvo u izradi multimedijskih sadržaja (alati Flash i Captivate) i on-line materijala

– poznavanje i iskustvo u radu s internetskim tehnologijama

– od kandidata se očekuju razvijene komunikacijske i organizacijske vještine odgovornost, timska suradnja, motivacija za daljnje stručno usavršavanje i proaktivan pristup radu.

Poželjna stručna znanja i iskustvo:

– poželjno poznavanje alata za e-učenje, posebno sustava Moodle

– poželjno predavačko iskustvo.

Prijave se primaju u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama elektroničkom poštom na adresu: posao-sou@srce.hr ili na adresu Josipa Marohnića 5, Zagreb.

*Više informacija na poveznici www.srce.unizg.hr/ljudski-potencijali.

Sveučilišni računski centar
Sveučilišta u Zagrebu