Odluka o pripremi i donošenju planova za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. godine

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o pripremi i donošenju planova za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. godine

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 21. stava 1. Zakona o društvenom planiranju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 11. siječnja 1990, Vijeća općina 27. prosinca 1989. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 27. prosinca 1989. godine, donio je

ODLUKU

o pripremi i donošenju planova za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. Godine

I

Srednjoročni planovi razvoja subjekata planiranja koji su prema zakonu o društvenom planiranju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj obavezni donositi planove (u daIjem tekstu "subjekti društvenog planiranja") donijet će se za razdoblje od 1991. do 1995. godine.

II

Izvršno vijeće Sabora pripremit će i do 30 rujna 1990. godine dostaviti Saboru Socijalističke Republike Hrvatske Analizu uvjeta i mogućnosti razvoja Socijalističke Republike Hrvatske u razdoblju od 1991. do 1995. godine.

III

Izvršno vijeće Sabora pripremit će i do 30. studenog 1990. godine dostaviti Saboru Socijalističke Republike Hrvatske prijedlog smjernica za pripremu plana za srednjoročno razdoblje od 1991. do 1995. godine.

IV

Izvršno vijeće Sabora pripremit će i do 31. ožujka 1991. godine dostaviti Saboru Socijalističke Republike Hrvatske Prijedlog društvenog plana Hrvatske za razdoblje od 1991 do 1995. godine

V

Subjekti društvenog planiranja u Socijalističkoj republici Hrvatskoj pripremit će analize uvjeta i mogućnosti razvoja u srednjoročnom razdoblju i prijedloge srednjoročnih planova u rokovima utvrđenim u točkama II i IV ove odluke.

VI

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Broj: 001-03/89-01/03

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Andelko Runjić, v. r

Predsjednik Vijeća općina

mr. Mirko Setina. v. r.

PredsjednikDruštveno-političkog vijeća

mr. Zvonimir Novak, v. r.