Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 363. stava 1, Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i Amandmana LI točke 2. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici Viječa udruženog rada. Viječa općina i Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990, donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika Ustavnog suda Hrvatske

Za predsjednika Ustavnog suda Hrvatske bira se JADRANKO CRNIĆ

Broj: 080-02/90-03/01

Zagreb, 11. siječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr Anđelko Runjić v.r.