Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

NN 2/1990 (17.1.1990.), Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 47. stava 2. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organa uprave i republičkih organizacija ("Narodne novine", br. 44/78, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89). Izvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

Od funkcije pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku, razrješuje se 31. prosinca 1989. godine dr IVAN MIHEL, zbog odlaska na drugu dužnost.

Klasa 080-02/90-02/01

Zagreb, 4. siječnja 1990.

Predsjednik

Antan Milović, v. r.