Odluka o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 88. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine". br. 52/80) i člana 78. točke 5. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81) Skupština Samoupravne interesne zajedniće zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici Vijeća korisnika od 20. prosinca 1989. donosi ,

ODLUKU

o oslobađanju plaćanja iznosa učešća u pokriću dijela troškova za lijekove korisnika zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratnih vojnih invalida

Član 1.

Korisnici zaštitnog dodatka uz mirovinu i ratni vojni invalidi oslobođeni su plaćanja dijela troškova za lijekove izdane na recept.

Član 2.

Korisnici iz člana 1. prilikom izdavanja lijekova u ljekarnama odnosno organizacijama udruženog rada zdravstva prilažu na uvid posljednji odrezak o isplaćenoj mirovini odnosno iskaznicu ratnog vojnog invalida.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Broj: 01-OP-5892/89

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija,ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Predsjednik Vijeća korisnika

Nikica Tudor, v. r.

Predsjedavajući Skupštine

Franjo Vugrin, v. r.