Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1989. godine

NN 2/1990 (17.1.1990.), Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1989. godine

OBJAVE

Na temelju člana 71 i 77. Društvenog dogovora o osnovama stjecanja dohotka i zajedničkim osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 25/87), Republički koordinacijski odbor za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj objavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i SR Hrvatske za razdoblje rujan - studeni 1989. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje rujan - studeni 1989. godine iznosi 1.466,20 dinara Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine izdataka prema članu 63. i 65. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje rujan-studeni 1989. godine iznosi 1.530,40 dinara. Podatak iz stava prvog ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplata odnosno izdataka prema članu 54, 55, 56, 57, 59. 60. 67. i 70. Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i raspodjele sredstava za osobne dohotke u SR Hrvatskoj.

Broj: 013-97/90

Zagreb, 17. siječnja 1990.

Predsjednik Republičkog koordinacijskog odbora za praćenje provođenja Društvenog dogovora o dohotku u SR Hrvatskoj

Branko Gretić, v. r.