Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

NN 2/1990 (17.1.1990.), Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Člana 436. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada 11 siječnja 1990, Vijeća općina 11. siječnja 1990. i na sjednici Društveno-političkog vijeća 11. siječnja 1990. godine, donio je

ODLUKU

o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

I

Nacrt amandmana LIV do LVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske stavlja se na javnu raspravu koja će trajati do 31. siječnja 1990.

II

Pozivaju se građani i radni ljudi i njihove organizacije i zajednice da sudjeluju u javnoj raspravi, te da svoje primjedbe i prijedloge na nacrt amandmana upute Komisiji za ustavna pitanja Sabora.

III

Nacrt amandmana bit će objavljen u "Delegatskom vjesniku".

IV

Komisija za ustavna pitanja Sabora pratit će javnu raspravu o Nacrtu amandmana i nakon završetka javne rasprave pripremit će i podnijeti vijećima Sabora:

1. Izvještaj o rezultatima javne rasprave o Nacrtu amandmana i

2. Tekst prijedloga amandmana na Ustav Socijalistike Republike Hrvatske.

Komisija za ustavna pitanja Sabora pripremit će tekst Prijedloga amandmana na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske polazeći od Nacrta amandmana i rezultata javne rasprave o tom nacrtu, kao i od primjedaba i prijedloga iznesenih na sjednicama radnih tijela i vijeća Sabora.

Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Broj: 021-03180-08-01

Zagreb, 11. šiječnja 1990.

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Milan Janus, v. r.

Predsjednik Sabora

dr Andelko Runjić, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

mr Mirko Šetina, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

mr Zvonimir Novak, v. r.