Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

NN 3/1990 (30.1.1990.), Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo

OBJAVE

Na tcmelju odredbe člana 47 stava 5. Zakona o organizaciji i djelokrugu republičkih organa uprave i republičkih organizacija (Narodne novine br. 44/79, 18/82, 33/83, 29/85, 17/86 i 19/89), lzvršno vijeće Sabora donosi

RJEŠENJE

o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo.

Za pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo, imenuje se SLAVKO HORVATINOVIĆ.

Klasa 080-02/90-01/02

Zagreb, 16. siječnja 1990.

Predsjednik

Antun Milović, v. r.