Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 39. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br.26/83, 49/83, 57/83 i 47/86) i Člana 37. stava 1. toče 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. prosinca 1989, donosi

ODLUKU

o privremenom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1990.

1. Mirovine korisnika mirovina kojima godina 1989. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, a koje su radi tekućeg usklađivanja prema rastu nominalnih osobnih dohodaka u toj godini povećane za 671,4%, povećavaju se radi usklađivanja s nominalnim porastom osobnih dohodaka svih radnika na teritoriju SR Hrvatske u godini 1989. još za 108,32 %.

Ovo povečanje pripada počevši od 1. siječnja 1990.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1 ove odluke uzima se svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1988.

3. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943., koje su određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1989. prema članu 33. stavu 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83, 49/83, 57/83 i 47/86), usklađuju se od 1. siječnja 1990. prema odredbama točke 1 ove odluke.

4. Korisnicima razmjernog dijela mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama točke 1. ove odluke.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" u, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/89-O1/3749

Urbroj: 343-99-02/1-89-1

Zagreb, 28. prosinca l989.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

Ivan Leskovar, v. r.