Odluka o privremenom ograničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o privremenom ograničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89). Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 28. prosinca I989. donosi

ODLUKU

o privremenom ograničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

1. Kao granični iznos najnižeg mirovinskog primanja radi odredivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se od 1. siječnja 1990. iznos od 257,90 dinara.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primijenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa : 141-13/89-01/3749

Urbroj: 343-99-02/2-89-1

Zagreb, 28. prosinca 1989.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

Ivan Leskovar, v. r.