Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

NN 3/1990 (30.1.1990.), Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 37. stava 1. točke 1. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/84, 6/86, 29/86 i 4/89), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 28. prosinca 1989. donosi

ODLUKU

o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

1. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje, počevši od 1. siječnja 1990. iznosi 210,70 dinara.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnimn novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 141-13/89-O1/3749

Urbroj: 343-99-02/1-89-1

Zagreb, 28. prosinca 1989.

Predsjednik Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

Ivan Leskovar, v. r.