Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

NN 3/1990 (30.1.1990.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređjivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka, koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 2 od 17. siječnja 1990. te se daje

ISPRAVAK

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premijama za mlijeko, vunu, konopljine stabljike, stabljike lana, te o nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka

U članu 1. u stavu 4. u toćki 1. i 2. u 4. retku iza riječi najviše" umjesto riječi "od" treba stajati riječ "do".

Broj : 420-0/89-01/O1

Zagreb, 24. siječnja 1990.

Tajnik Sabora Socijalistićke Republike Hrvatske

Branko Nardelli, v r