Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

IZVRŠNO VIJEĆE SABORA

Na temelju člana 9a. Zakona o premijama za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke ("Narodne novine" br. 42/88, 13/89, 46/89 i 2/90), Izvršno vijeće Sabora na sjednici održanoj 23. siječnja 1990. donijelo je

ODLUKU

o visini premije za kvalitetni rasplodni podmladak i regresu troškova za umjetno osjemenjivanje stoke i visini tržne cijene i troškova umjetnog osjemenjivanja stoke

I

Tržna cijena i iznos premije za rasplodni podmladak stoke, utvrđuje se po grlu, u visini od:

1. Za junice i bikove      - tržna cijena     16.000 dinara
                - premija        825 dinara
2. Za nazimice i nerastove   - tržna cijena     3.200 dinara
                - premija        180 dinara
3. Za ovce i koze, ovnove
    i jarčeve        - tržna cijena     1.100 dinara
                - premija        120 dinara
4. Za konje           - tržna cijena     20.000 dinara
* premija                        1.100 dinara

II

Troškovi i regres troškova za umjetno osjemenjivanje stoke, utvrđuju se po grlu, u visini od:

1. Za goveda          - troškovi U. O.        150 dinara
                - regres            15 dinara
2. Za svinje          - troškovi U. O.        90 dinara
                - regres            6 dinara
3. Za ovce i koze        - troškovi U. O.        90 dinara
                - regres            6 dinara
4. Za konje           - troškovi U. O.        200 dinara
                - regres            18 dinara.

III

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030105-90-3

Klasa: 420-03/89-01/02

Zagreb, 24. siječnja 1990.

Potpredsjednik

dr Stjepan Bratko, v. r.