Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1988 od 27. prosinca 1989.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1988 od 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Ustavni sud Hrvatske, na sjednici 27. prosinca 1989. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se član 35. stav 1. Pravilnika o zadovoljavanju stambenih potreba radnika Građevinske radne organizacije "Aldo Rismondo" iz Rovinja, od 20. veljače 1987. godine, u dijelu kojim je određeno da se stan može dati na korištenje samo radnicima koji imaju stalno prebivalište na području općine Rovinj.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u Građevinskoj radnoj organizaciji "Aldo Rismondo" na način na koji se objavljuju samoupravni opći akti.

Obrazloženje:

Članom 35. stavom 1. Pravilnika određeno je da se stan može dati na korištenje radnicima koji nemaju stana ili imaju stan koji ne odgovara potrebama porodičnog domačinstva, a imaju stalno prebivalište na području općine Rovinj. Upravni sud Hrvatske je rješenjem od 16. studenoga 1989. godine, na inicijativu Blažina Janka, pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 35. stava 1. Pravilnika prema kojoj se stan može dati na korištenje samo radniku koji ima stalno prebivalište na području općine Rovinj. Nakon provedenog postupka Sud je utvrdio da osporena odredba nije u skladu s odredbom člana 229. stava 2. Ustava SR Hrvatske, kojom se jamči ravnopravnost svih pred zakonom. Suprotno toj ustavnoj odredbi, u izreci navedenom odredbom člana 35. stava 1. Pravilnika dovode se u neravnopravan položaj radnici koji nemaju prebivalište na području općine Rovinj u odnosu na radnike koji imaju, prebivalište na području te općine. To je razlog zbog kojeg je odlučeno kao u izreci.

Broj: U/I-331/1988

Zagreb, 27. prosinca 1989.

USTAVNI SUD HRVATSKE

Predsjednik

Milivoj Županić, v. r.