Odluka o usklađivanju vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o usklađivanju vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju člana 13. stava 2. Zakona, o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 53/72) Odvjetnička komora Hrvatske donijela je je 15. prosinca 1989. uz suglasnost Izvršnog vijeća Sabora od 28. siječnja 1990.

ODLUKU

o usklađivanju vrijednosti bođa Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika s indeksom porasta prosječnog mjesečnog isplaćenog čistog osobnog dohotka po radniku u privredi SRH

Član 1.

U Tbr. 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - GLAVA XVII. mijenja se dosadašnji stav 2. tako da glasi: "Vrijednost boda iznosi 22,70 dinara".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Broj: 964/89

Zagreb, 26. siječnja 1990.

Predsjednik Odvjetničke komore Hrvatske

Mario Kos, v. r.