Odluka o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990. godinu

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990. godinu

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83), Skupština Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 21. prosinca 1989. godine donijela je

ODLUKU

o visini stope doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 1990. godinu

Član 1.

Utvrđuje se stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje u 1990. godini osiguranika - obveznika plaćanja doprinosa u visini od 22% na pripadajuću osnovicu osiguranja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj. 01-OP-5728/89

Zagreb, 21. prosinca 1989.

Predsjedavajući Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.