Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 211. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 43/83) Izvršni odbor Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 18. siječnja 1990. godine donio je

ODLUKU

o privremenim osnovicama osiguranja koja služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i uplatu doprinosa za to osiguranje

Član 1.

Osiguranicima-samostalnim zanatlijama, ugostiteljima i prijevoznicima Hrvatske, utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa prema visini osnovice poreza iz osobnog doho tka.

Član 2.

Osiguranicima kojima je osnovica poreza ili osobnog dohotka utvrđena u iznosu od 24.000,00 dinara, odnosno nižim osnovicama poreza iz osobnog dohotka od 24.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno. Osiguranici s poreskom osnovicom iz osobnog dohotka u iznosu od 96.000,00 dinara i višim osnovicama od 96.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja od 8.000,00 dinara mjesečno.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01-OP-98/90

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Mato Travarević, v. r.