Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o privremenim osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 67. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81 i 13/82) Izvršni odbor Skupštine Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske, na sjednici održanoj 18. siječnja 1990. godine. donio je

ODLUKU

o privremenim osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje

Član 1.

Osiguranicima - samostalnim zanatlijama, ugostiteljima i prijevoznicima Hrvatske, utvrđuje se osnovica za određivanje prava iz zdravstvenog osiguranja kao i za obračun i uplatu doprinosa, prema visini osnovice poreza iz osobnog dohotka.

Član 2.

Osiguranicima kojima je osnovica poreza iz osobnog dohotka utvrđena u iznosu od 24.000,00 dinara, odnosno nižim osnovicama poreza iz osobnog dohotka od 24.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja u iznosu od 2.000,00 dinara mjesečno. Osiguranici s poreskom osnovicom iz osobnog dohotka u iznosu od 96.000.00 dinara i višim osnovicama od 96.000,00 dinara godišnje, razvrstavaju se u osnovicu osiguranja od 8.000,00 dinara mjesečno.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01 -OP-98/90

Zagreb, 18. siječnja 1990.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Franjo Vugrin, v. r.