Odluka o visini privremene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o visini privremene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 116. stava 4. i 5. Statuta Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske ("Narodne novine", br. 6/81 i 13/82) Skupština Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske na sjednici Vijeća korisnika održanoj 20. prosinca 1989. godine. donijela je

ODLUKU

o visini privremene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini

Član 1.

Utvrđuje se stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje u 1990. godini korisnika - obveznika plaćanja doprinosa u iznosu od 13% na pripadajuću osnovicu osiguranja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990. godine.

Broj: 01 -OP-5898/89

Zagreb, 20. prosinca 1989.

Predsjednik Vijeća korisnika Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske

Nikica Tudor, v. r.