Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 115. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine". br. 8/89 prečišćeni tekst), člana 48. Statuta Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske ("Narodne novine", br. 2/81, 5/84 i 21/86) te člana 4. Odluke o visini učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 27/89 i 52/89), Predsjedništvo Skupštine Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja Hrvatske, na sjednici održanoj 25. siječnja 1990. godine, donosi

ODLUKU

o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove

Član 1.

U članu 2. Odluke o visini učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 27/89) učešće korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove, povećava se i iznosi 1 dinar po svakom receptu.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o valorizaciji iznosa učešća korisnika u pokriću dijela troškova za lijekove ("Narodne novine", br. 56/89).

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 502-10/89-02/07

Urbroj : 338-10-89-6

Zagreb, 25. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva

Veljko Tomašević, v. r.