Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 91. stava 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), člana 1. stava 2. Društvenog dogovora o obaveznom usklađivanju mirovina u toku godine s kretanjem nominalnih osobnih dohodaka ("Narodne novine". br. 10/89) i člana 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86. 52/86, 32/89, 48/89 i 57/89) Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. siječnja 1990. donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

1. Minimalna mirovina od 1. siječnja 1990. iznosi 2.282.80 dinara mjesečno.

2. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/161

Urbroj : 341-99-02/1-90-1

Zagreb, 23. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.