Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

NN 4/1990 (6.2.1990.), Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

Na temelju člana 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 57/89), čl. 59. i 179. točke 8. Statuta Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 31/83, 47/83, 53/85, 23/86, 52/86, 32/89, 48/89 i 97/89), Predsjedništvo Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 23. siječnja 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

1. Novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene do 1. siječnja 1990. kao i novčane naknade za tjelesno oštećenje ostvarene nakon 1. siječnja 1990. povečavaju se od 1. siječnja 1990. odnosno od dana stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje za 225%.

2. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje počevši od 1. siječnja 1990. iznosi 210,70 dinara.

3. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke, obavit će područne službe Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

4. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1990.

Klasa: 140-13/90-01/161

Urbroj : 341-99-02/ 1-90-1

Zagreb. 23. siječnja 1990.

Predsjednik Predsjedništva Skupštine Samoupravne interesne zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Dušan Janjić, v. r.